TOP
Logo Kystskogbruket

Han blei møtt med jubel

27.05.2016: «Han blei møtte med jubel hos skognæringa» skreiv m.a. NRK Sogn og Fjordane då landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte skognæringa på tømmerkaia i Eikefjord. Denne kaien skal no byggjast ut for å kunne ta unna dei stadig aukande tømmermengdene frå skogreisingskogen på Vestlandet. Og dei kring 50 frammøtte fekk høyre ministeren love vidare satsing på å betre infrastrukturen i skogbruket.

Les mer »

Skognæringa i Trøndelag - konkurransekraft, fremtidspotensiale og viktigheten av god infrastruktur

Les mer »

Landbruks- og matminister møter Kystskogbruket

Les mer »

Startskot for klimaskogplanting i Rogaland

Les mer »

Bruk er mer effektivt enn vern.

Les mer »

Med orkan i kasta

Les mer »

KONTAKT
Klikk for fylkesvis kontaktinformasjon. Kart Vest-Agder
Vest-Agder

 

Vest -Agder skog- og trenæringsforum    
Simon Thorsdal, leder AT Skog simon.thorsdal@atskog.no 97759033
Olav Eikeland, nestleder Huntonit AS olav.eikeland@byggma.no 99425420
Åse Marie Bue Skogselskapet i Agder aasembue@online.no 90943312
Per Birkeland Marnar Bruk AS og Byglandsfjord sag per@marnarbruk.no 90581810
       
Vest-Agder fylkeskommune      
Terje Damman (H) Fylkesordfører terje.damman@vaf.no 90519670
Berit S Egeli konsulent i administrasjonen berits.egeli@vaf.no 38074696
       
Fylkesmannen i Vest-Agder      
Karl Gjermund Damli Fylkesskogmester fmvakgd@fylkesmannen.no 38176738
Una G Janson Fylkesskogmester fmvaugj@fylkesmannen.no 38176717

 

Rogaland
Rogaland

  

Rogaland skognæringsforum

Hjemmeside: http://skognaringsforum.no

Namn

Representerer

e-post

Telefon

Olaf Gjedrem

Leiar

olaf@gjedrem.com

93063697

Jan Ivar Rødland

Vestskog BA

jir@vestskog.no;

907 27 145

Randi Birkeland

juletreprodusent

ranbir@online.no

98691996

Karl Ludvig ådland

bioenergi

karl.ludvig.aadland@haugnett.no

48035952

Vararepr.

 

 

 

Mikal Nordbø

Riska sagbruk

post@riskasag.no

98218888

Kjetil Skartland

bygdesag

kjeskart@online.no

92655183

Gerd Inger Aarnes

Sekretariat

gerd@skogselskapet.no

952   10 357

 

Fylkesmannen i Rogaland      
Elisabeth Schmidt   fmroesc@fylkesmannen.no 51 56 87 84
Stein Bomo    stein.bomo@fylkesmannen.no 51 56 89 72 
Morten Svanes   morten.svanes@fylkesmannen.no 51 56 89 74
     
   
Klimaskogprosjektet      
Ingeborg Anker-Rasch   fmroiar@fylkesmannen.no 41674089
       
Rogaland Treforum      
Svein Myklebust, leiar   svein@jatak-jtt.no 970 44 095
       
       
       
Hordaland
Hordaland

 Skognæringsfora Hordaland

Ove Gjerde, leiar

Skogselskapet i Bergen og Hordaland

ove.gjerde@fjordbruk.no;

992 10 109

Bengt Drageset

Vestskog BA

bdr@statoil.com;

416 91 145

Kjetil Andre Rødland, nestleiar

Vestskog BA

kar@vestskog.no;

47 66 43 97

Erik Nesheim

Nesheim skogmaskin

nesheim.skogsmaskiner@idata.no;

481 01 339

HFK

Hordaland Fylkeskommune

hfk@hfk.no;

55 23 95 23

Terje Natland

Kvinnherad kommune

terje.natland@kvinnherad.kommune.no;

53 48 31 69

Truls Langhelle

Granvin bruk AS

truls.langhelle@moelven.no;

93252986

Rune Johan Mikkelsen

Fylkesmannen i Hordaland - sekretariat

fmhorjm@fylkesmannen.no;

55 57 21 81

Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Skognæringsforum i Sogn og Fjordane    
Lars Trygve Sæle, leiar Sæle sag AS l-trs@online.no 96724974
Inger Marie Svingeset    Norsk Bygdesagforening         norbygd@online.no 91886113
Oddbjørn Sellevoll Førde Kommune oddbjorn.sellevoll@forde.kommune.no 90533509
Christian Rekkedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fmsfcre@fylkesmannen.no 99692302
Torbjørn Frivik T. Frivik Taubanedrift t.frivik@taubanedrif.no 90653200
Vara      
Rune Nordvik Nordplan AS    41403358
Robert Veum Fjordglas AS    97030862
 
Merete Larsmon
- sekretær
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mla@fmsf.no 97140060
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal

 

 

Møre og Romsdal skognæringsforum - styre

 

 

Terje Kolstad, leiar

Skogselskapet i M&R

terje.kolstad@vanylven.kommune.no

958 10 289

Ole Kårvåg, nestleiar

M&R Biobrennsel

ole@mrbb.no

404 08 772

Rolf Ivar Moen,

Allskog SA

rimo@runbox.no

994 52 860

Ola Kallset       

Skogservice  AS

okallset@hotmail.no

930 18 412

Hallvard Brusethaug

Møte Tre AS

hallvard.brusethaug@moreroyal.no

913 98 406

Rune Horvli

Rauma kommune

rune.horvli@rauma.kommune.no

416 05 087

Håvard Jostein Kongshaug

Oppnevnt av fylkestinget i M&R

h-jos-K@online.no

951 28 265

 

 

 

 

Kåre Kristen Totlund, sekretær

Fylkesmannen i M&R

fmmrkato@fylkesmannen.no

71 25 85 72

 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Eivind Vartdal Ryste

Seksjonsleder - regional og næringsavdelinga

eivind.vartdal.ryste@mrfylke.no

71 25 80 23

 

 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

Kåre Kristen Totlund

 Fylkesskogmeister

fmmrkato@fylkesmannen.no

71 25 85 72

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag

  Sør-Trøndersk skogforum 2013

Navn

Organisasjon

epost

 

Arvid Eriksen

Allskog

arvid.eriksen@allskog.no

905 18 782

Eiliv Peder Folstad

NORSKOG

post@voldoien.no

48 02 45 26

Erling Revhaug

Orkla skogforum

erling.revhaug@meldal.kommune.no

482 84 390

Espen Skovhus Bråthen

Nidaros skogforum

espen-skovhus.brathen@trondheim.kommune.no

900 16 941

Kjell Sverre Strøm

Ytre kyst

kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no

971 33 596

Kjetil Værnes

Gauldalsnettverket

kjetil.vernes@rennebu.kommune.no

952 10 285

Odd Arne Bratland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

odd.arne.bratland@stfk.no

907 74 324

Stig Klomsten

Sør-Trøndelag fylkeskommune

stig.klomsten@stfk.no

90 96 16 41

Tor Morten Solem

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

fmsttms@fylkesmannen.no

907 44 718

Tore Solli

Fosen

tore.solli@rissa.kommune.no

995 86 057

Trond Svanøe- Hafstad

SB SKOG

tsh@sbskog.no

915 67 079

  

Skognæringa i Trøndelag

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Gisle Tronstad(leder)

Inn Tre AS

Bogav 7 7725 Steinkjer

Gisle.tronstad@inntre.no;

 

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no; anna.moe@allskog.no; jarle.holberg@allskog.no;

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com; torunn.molberg@mm-karton.com;

 

Viggo Rasmussen

Moelven Van Severen AS

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

viggo.rasmussen@moelven.no;

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapet Trøndelag

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap       Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Per Moen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

per@marnarbruk.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monika Grindbeg Statskog  Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

monica.grindberg@statskog.no;

 

 

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

 

Namdal Skogselskap, Kvatningen, 7860 Skage

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Rune Saursaunet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no;

fmntrsa@fylkesmannen.no;

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo, Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no;  rune.hedegart@ntfk.no

 

 

 

 

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

  

Skognæringa i Trøndelag

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Gisle Tronstad(leder)

Inn Tre AS

Bogav 7 7725 Steinkjer

Gisle.tronstad@inntre.no;

 

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no; anna.moe@allskog.no; jarle.holberg@allskog.no;

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com; torunn.molberg@mm-karton.com;

 

Viggo Rasmussen

Moelven Van Severen AS

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

viggo.rasmussen@moelven.no;

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapene

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap,    Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Geir Ottesen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

geir.ottesen@fellesforbundet.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monica Grindberg Statskog SF
Søren R. Thornæs vei 10
Namsos
monica.grindberg@statskog.no  

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

 

Skognæringa i Trøndelag, Kvatningen, 7860 Skage

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Saursaunet Rune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no;

fmntrsa@fylkesmannen.no;

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo, Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no;  rune.hedegart@ntfk.no

 

Nordland
Nordland

 

 

Skognæringa i Nordland

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Kurt. J. Johansson

Mosjøen Havn KF/Helgeland havn IKS

 

Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no

 9586 6094

Jostein Saus

Statskog

 

jostein.saus@statskog.no;

 9054 6760

Inger Grethe Hansen

Allskog

 

inger.grethe50@gmail.com

 9153 6990

Odd Fagervoll

Arbor Hattfjelldal

 

odd@arbor.no

 41422717

Knut Dreier

Moelven Van Severen

 

knut-johan.dreier@moelven.no

 97607698

Ansten Johansen

Polarcirkelen Skog & Bioenergi AS

 

ansjoh01@online.no

 90762007

Kontaktpersoner FM

Andreas Sletten

 

 

fmnoasl@fylkesmannen.no;  

7554 7891
/488 84093
 

Johann David Christopher

 

 

fmnodjo@fylkesmannen.no;

 4031 7319

Troms
Troms

    

 

Skognæringa i Troms

     

Frode Løwø - leder

Furøyvegen 129, 9310 Sørreisa

frodeherje.lowo@malselv.kommune.no;

41669735

       
       

Per Johnny Lyngmo

Oksfjordhamn, 9151 Storslett

p-j-lyn@frisurf.no;

481 75 104

       

Vararepresentanter:

     
       

Kristian Karlsen

Storjord, 9321 Moen

kristian.karlsen@nordixnett.no;

906 82 172

       

Sekretariat:

     

Trude Hagen Hansen

Fylkesmannen i Troms, Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss

fmtrthh@fylkesmannen.no

77642171

Andre kontaktpersoner:

   
       

Brynjar Jørgensen

Fylkesmannen i Troms Landbruksavd. Skogbrukets Hus, 9325 Bardufoss

fmtrbjo@fylkesmannen.no;

778 37 979

 

Skogfunksjonærer

     

Leif Evje

Kvæfjord, Skogbrukssjef

leif.evje@kvafjord.kommune.no

77 02 31 32

Elisabeth Torstad

Lyngen kommune

   

per eldar karlsen

Harstad, Skogmester

 

77 02 67 53

Inge Fredheim

Salangen, Skogbrukssjef

inge.fredheim@salangen.kommune.no

900 25 730

Kristian Jørgensen

Gratangen, Skogmester

kristian.jorgensen@gratangen.kommune.no

77 02 18 37

Alf-Rune Hoff

Dyrøy og sørreisa, Skogmester

alf.rune.hoff@dyroy.kommune.no

957 64 526

       

Frode Løwø

Målselv, skogbruksleder

morten.fredheim@malselv.kommune.no

416 69 735

Geir Kvammen

Målselv, Skogmester

geir.kvammen@malselv.kommune.no

481 05 918

Svein Georg Hove

Lenvik, Skogmester

svein.georg.hove@lenvik.kommune.no

992 39 143

Gunnar Kvaal 

Balsfjord, Skogbrukssjef

gunnar.kvaal@balsfjord.kommune.no

481 41 883

Lars-Petter Granmo 

Tromsø Skogbrukssjef

lars.petter.granmo@tromso.kommune.no

934 56 751

marit figenschau

Storfjord, Skogmester

marit.figenschau@storfjord.kommune.no

982 89 082

Dag Funderud 

Nordreisa, Skogmester

dag.funderud@nordreisa.kommune.no

77 77 07 63

Tor-Håvard Sund 

Alta/Kvænangen, Skogbrukssjef

tor-haavard.sund@alta.kommune.no

930 11 134

Brynjar Jørgensen

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr bjo@Fylkesmannen.no

77 83 79 79

Trude Hagen Hansen  

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr thh@fylkesmannen.no

77 83 79 77

       

Troms skogselskap

 

fmtr asj@fylkesmannen.no

77 83 79 70

Viggo Johansen

viggo.johansen@storfjord.net

45136311

 
       

Statskog

     

Kåre Rasmussen 

Moen i Målselv, Regionleder

kare.rasmussen@statskog.no

916 22 024

Ann-Hege Hanstad  

Moen i Målselv,  Skogkonsulent

ann.hege.hanstad@statskog.no

916 45 938

Tom-Rune Eliseussen  

Moen i Målselv, Næringskonsulent

tom.eliseussen@statskog.no

909 32 187

       

Troms Fylkeskommune

     

KjellMyrvoll myrvoll

Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram

@dyroy.no

 

Kjetil Helstad

 

kjetil.helstad@tromsfylke.no

 

 


  

Finnmark
Finnmark

 

 

Navn/verv

E-post

Tlf

Kommune

Ola Losvar, leder

 o-losvar@online.no

906 65 267

Alta

Erik Malterud

erik.malterud@live.no

932 36 967

Pasvik

Nils Rune Moeng

nrmoeng@gmail.com

971 02 749

Karasjok

Ben Arne Sotkajærvi

ba@sotkaverden.no

971 19 092

Pasvik

Ole Andre Hestmo

ole.andre.hestmo@fefo.no

481 24 501

Kirkenes

Tor H. Sund, vararepresentant

tosu@alta.kommune.no

930 111 34

Alta

Helge Molvig, sekretær

fmfihmo@fylkesmannen.no

454 72 526

Vadsø

Eller velg ditt fylke fra nedtrekkslisten under.

Skognæringa kyst:

Jan Ivar Rødland
- styreleder

Jan Ivar Rødland

Styreleder Skognæringa Kyst

Vestskog SA


Mobil: 907 27 145

E-post: jir@vestskog.no

Fullstending styreoversikt

Styret i Skognæringa Kyst


Leder: Jan Ivar Rødland

Vestskog SA


Mobil: 907 27 145

E-post: jir@vestskog.no


Nesteder: Knut Dreier

Moelven Van Severen AS


Mobil: 977 09 466

E-post: knut-johan.dreier@moelven.no


Styremedlem: Torbjørn Frivik

T. Frivik Taubanedrift AS


Mobil: 906 53 200

E-post: t.frivik@taubanedrift.no


Styremedlem: Anders Børstad

Værdalsbruket AS


Mobil: 911 69 228

E-post: anders@asvb.no


Per Kosberg

MM Karton Follacell AS


Mobil: 400 06 150

E-post: per.kosberg@mm-karton.com


Styremedlem: Geir Kvammen

Troms Skogselskap


Mobil: 918 33 058

E-post: geir.kvammen@malselv.kommune.no


Styremedlem: Inger Grethe Hansen

Styremedlem Allskog SA


Mobil: 915 36 990

E-post: inggrehan@gmail.com


Kjersti Kinderås
- daglig leder

Kjersti Kinderås

Daglig leder for Skognæringa Kyst / Skognæringa i Trøndelag


Mobil: 952 39 006

E-post: kjersti@kystskogbruket.no

Torgunn Sollid
- kommunikasjonsansvarlig

Torgunn Sollid

Kommunikasjonsansvarlig, prosjektleder «Kompetanseutvikling i kystskogbruket»


Mobil: 994 98 088

Epost: torgunn@kystskogbruket.no

Helge Kårstad
- infrastruktur

Helge Kårstad

Prosjektleder m.m. «Virkesterminaler i kystskogbruket»


Mobil: 480 20 261

Epost: helge@kystskogbruket.no

Felles fylkeskommunalt program:

Alf Daniel Moen
- leder

Alf Daniel Moen

Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 957 03 860

E-post: alf.daniel.moen@ntebb.no

Harald Nymoen
- Sekretariat

Harald Nymoen

Programkoordinator for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 482 98 485

E-post: harald@kystskogbruket.no

Fylkesmennenes styringsgruppe:

Merete Larsmoen
- leder

Merete Larsmoen

Leder for fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket


Telefon: 971 40 060

E-post: mla@fmsf.no